Jdi na obsah Jdi na menu
 


Akciová společnost

Akciová společnost
 • obchodní společnost

založení

- společenská smlouva, zakladatelská listina

Kapitál (základní jmění)

- 2 mil. Kč 
 • za závazky odpovídá celým svým majetkem společnost
 • rezervní fond se musí tvořit
 • nejvyšší orgán Valná hromada
účetnictví
 • musí vést podvojné účetnictví
 • musí použít rozšířenou verzi účetní osnovy
 • ze zákona podléhá auditu
 • pov. zveřejňovat údaje z účetní závěrky v obchodním rejstříku
 • analytická evidence 411 budeme vést podle jednotlivých upisovatelů
 • zřizovací výdaje - pokud přelezou 20 tisíc -> odpisy; nehmotný maj. do 5 let (účetní = daňové)
 • 353 upsané jmění - splatit do 1 roku

Rezervní fond

  • první rok nejméně 20 % dispon. zisku, ale ne více než 10 % ZJ
  • další roky 5 % dispon. zisku do výše 20 % ZJ
  Zvláštnosti účtování
  • upsané jmění 211/353
  • předpis a platba úroků při pozdním splacení akcií - jako u S.R.O.
  • podíl zahr. společ. - jako u SRO

  vztahy ke společníkům

   • pracovněprávní vztah 522/366 ...
   • odměny členům statut. orgánů - daňově neuznatelné

   předpis odměny 523/366 (379)

   srážková daň 25 % 366/342

   výplata odměny zd. 366/221

   Účetní uzávěrka -

   klasická; rozdělení hosp. výsledku je stejné

   Zvýšení ZJ

    

   - před zvýšením musí být splaceny staré akcie
   • vydání nových akcií
   • přeměna vydaných dluhopisů na akcie
   • z majetku společnosti

   1) Vydání nových akcií

   bez upsání 353/411upsání nových akcií

   • 411 -> 411/1 ZJ zapsané do OR; -> 411/2 ZJ nezapsané do OR
   • prodejní cena = nominální hodnota akcie + emisní ážio

   prodej akcie 353 / 411/2, 412 1200,- / 1000,- 200,-

   211/353

    

   zapsání do OR 411/2 / 411/1

   Zaměstnanecké akcie

    • akcie prodané zaměstnancům za výhodnějších podmínek
    • nom. hodnota bývá větší než prodejní cena a společnost musí stanovit z jakého zdroje bude uhrazen rozdíl mezi nominální hodnotou a hodnotou uhrazenou zaměstnanci

    353, 412 / 411/2

    800,-, 200,- / 1000,-

    2) Přeměna vydaných dluhopisů na akcie

     

    emise dluhopisů VÚD 375/473

    prodej dluhopisů 221/375

    přeměna dluh. na akcie 473/353 353 / 411/2 nom. hodnota = prodejní cena
    • dříve byly vydány dluhopisy s nimiž je spojeno právo jejich majitelů požadovat v jejich nominální hodnotě vydání akcií při předložení dluhopisů ve lhůtě, která je na dluhopisu určena

    3) Z majetku společnosti

    427, 428 / 411

    zvýšení se provádí:

    a) vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle podílu jimi upsaných akcií

    b) zvýšením nominální hodnoty dosavadních akcií

    Snížení ZJ

     • při dlouhodobé ztrátovosti
     • dobrovolně rozhodnutím Valné hromady
     • nesmí klesnout pod 1 milion

     snížení se provádí:

      

     a) snížením nominální hodnoty akcií 411/429

     b) stažením akcií z oběhu

     vykoupení akcií 411/211

     prominutí splátek 411/353 411/252

     252 Vlastní akcie

      • kontra pasivní -> PS má na straně má dáti, v rozvaze je uveden v pasivech (snižuje ZJ)
      • musíme se jich zbavit do 3 let, jinak musíme snížit ZJ o tuto hodnotu